Dzień dobry, Jestem Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie. W ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych wykonuję czynności ( w tym czynności terenowe) w obrębie apelacji warszawskiej natomiast właściwość terytorialna w zakresie egzekucji z nieruchomości obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie w załączeniu przesyłam specyfikacje adresową apelacji warszawskiej i rewiru wolskiego.

Moja kancelaria obsługuje wnioski EPU oraz korzysta z systemu KOMORNIK ONLINE, PUE ZUS, EPUAP, Ognivo, EKW, CEPIK oraz pełnego oprogramowania firmy Komornik.IT (w tym SkanDok SQL). Kancelaria jest w pełni zinformatyzowana oraz korzysta ze stałego wsparcia IT.

Z uwagi na doświadczenie we współpracy z wierzycielami masowymi oferuję możliwość generowania zestawień i raportów, jak również zbiorczego przesyłania korespondencji w sprawach. Poza zapytaniami i zajęciami elektronicznymi duży nacisk kładę na bezpośredni kontakt z dłużnikiem i chętnie prowadzę czynności terenowe w miejscu zamieszkania dłużnika, a także w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w celu ustalenia stanu majątkowego dłużnika, a także zajęcia ruchomości należących do dłużnika, pory czynności terenowych tak dobieram, aby dłużnika zastać w miejscu zamieszkania, albo w firmie.

Na dzień dzisiejszy tutejsza kancelaria może przyjmować sprawy z wyboru wierzyciela.

Dane kancelarii:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Rafał Ruciński
Kancelaria Komornicza nr. XXVII
ul.Okopowa 47 lok. 51/52
01-059 Warszawa
tel. 794-033-133
rafal.rucinski@komornik.pl
warszawa.rucinski@komornik.pl
Numer konta bankowego: 51 1020 1026 0000 1502 0456 2163

Zapraszam Państwa do kontaktu i współpracy.

Z wyrazami szacunku
Komornik Sądowy Rafał Ruciński